ไม่ยากถ้าอยากมีเงินเก็บ

ไม่ยากถ้าอยากมีเงินเก็บ
ไม่ยากถ้าอยากมีเงินเก็บ

ISBN : 9786160413010
เรื่อง  : Maru
ภาพ : Orange
แปล : พนิดา สมบูรณ์
อื่นๆ :  - หน้า /  14.5 x 19 ซม.

เรียนรู้เคล็ด (ไม่) ลับ
การประหยัดและอดออม

เมื่อแนน สาวน้อยผู้เอาแต่ใจ
ซื้อของทุกอย่างที่อยากซื้อ
โดนคุณแม่ลดเงินค่าขนม
เธอจะทำอย่างไร
ให้มีเงินพอใช้และมีเงินเก็บ

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160413010