โอซาว่าฮาเรื่อยเปื่อย เล่ม 10

81 บาท
โอซาว่าฮาเรื่อยเปื่อย เล่ม 10
โอซาว่าฮาเรื่อยเปื่อย เล่ม 10
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100214806
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

毎度!浦安鉄筋家族
MAIDO! URAYASU TEKKIN KAZOKU
SUPER RADICAL GAG FAMILY

โดย : KENJI HAMAOKA
ลิขสิทธิ์ : AKITASHOTEN

ตัวละคร! เรื่อยเปื่อย

[ทาคาฮาดะ ซัมเปตะ]

เป็นช่างเชื่อมฝีมือดี
ที่ทำงานมาตลอด 38 ปี นิสัยใจเย็น
ทุกคนเรียกว่า "คุณเปตะ"

รายการที่เกี่ยวข้อง