โอซาว่าฮาเรื่อยเปื่อย เล่ม 06

59 บาท
โอซาว่าฮาเรื่อยเปื่อย เล่ม 06
โอซาว่าฮาเรื่อยเปื่อย เล่ม 06
รหัสสินค้า / Barcode: 1010100213290
ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท

毎度!浦安鉄筋家族
MAIDO! URAYASU TEKKIN KAZOKU
SUPER RADICAL GAG FAMILY

โดย : KENJI HAMAOKA
ลิขสิทธิ์ : AKITASHOTEN

ตัวละคร! เรื่อยเปื่อย

[อามาโมริ เรน]

สาวน้อยผู้มีความสามารถทำให้ฝนตกหนัก เดินทางไปในที่ต่างๆ ทั่วโลก เพื่อทำให้ฝนตกในที่ทุรกันดาร

รายการที่เกี่ยวข้อง