แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

ISBN : 9786165780063
โดย : น.ต.ภาณุพงศ์ คำวชิรพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 296 หน้า

เป็นหนังสือที่เป็นแนวทางให้แก่น้องๆ ม. ปลายในการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยแนวข้อสอบจำนวน 5 ชุด โดยในแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย 3 ส่วน ได้แก่ Speaking and Listening, Reading และ Writing พร้อมทั้งคำศัพท์ และสำนวนที่พบบ่อยในข้อสอบภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ มีคำอธิบายอย่างละเอียด เนื้อหาในแต่ละบทมีความยากง่าย ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงแบบ  5 ตัวเลือก  อัดแน่นด้วยเนื้อหาที่หลากหลาย ทันสมัย เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และตรงตามจุดประสงค์ที่แท้จริงของข้อสอบ

ปกติ: 325 บาท
ขาย:293 บาท
293 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165780063