เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโต

เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโต
เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโต

เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สมุดโน้ต วัดคินคะคุจิ เกียวโต (3 เล่ม)

Kinkaku-ji Temple - Kyoto

Made In JAPAN

For Sale in Japan Only

1976, 2014 Sanrio Co. Ltd.

*** สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น มีจำนวนจำกัด ***

ปกติ: 449 บาท
ขาย:404 บาท
404 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 4991567158326