เฮลโล คิตตี Hello Kitty - ปากกาดินสอ วัดคินคะคุจิ เกียวโต

449 บาท
เฮลโล คิตตี Hello Kitty - ปากกาดินสอ วัดคินคะคุจิ เกียวโต
เฮลโล คิตตี Hello Kitty - ปากกาดินสอ วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - ปากกาดินสอ วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - ปากกาดินสอ วัดคินคะคุจิ เกียวโต
รหัสสินค้า / Barcode: 4991567154571
ปกติ: 499 บาท

เฮลโล คิตตี Hello Kitty - ปากกาดินสอ วัดคินคะคุจิ เกียวโต

Kinkaku-ji Temple - Kyoto

Made In JAPAN

For Sale in Japan Only

1976, 2007 Sanrio Co. Ltd. Tokyo, Japan

*** สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น มีจำนวนจำกัด ***

ขาย:449 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง