เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโต

เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโต
เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโตเฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโต

เฮลโล คิตตี Hello Kitty - สายคล้องโทรศัพท์ วัดคินคะคุจิ เกียวโต

Kinkaku-ji Temple - Kyoto

For Sale in Japan Only

1976, 2007 Sanrio Co. Ltd.

*** สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น มีจำนวนจำกัด ***

ปกติ: 449 บาท
ขาย:404 บาท
404 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 4991567154526