เขียนสวยเรียนเก่ง ชุด เขียนคล่องลายมือสวย เล่ม 03 : สุภาษิตและคำพังเพย

45 บาท
เขียนสวยเรียนเก่ง ชุด เขียนคล่องลายมือสวย เล่ม 03 : สุภาษิตและคำพังเพย
เขียนสวยเรียนเก่ง ชุด เขียนคล่องลายมือสวย เล่ม 03 : สุภาษิตและคำพังเพย
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160017652
ปกติ: 50 บาท

โดย : บุญเอก พฤกษาวัฒนา
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 32 หน้า

แบบฝึกคัดไทย จำนวน ๔ เล่ม ประกอบด้วย เล่ม ๑ เขียนอย่างไร ใช้อย่างไร เล่ม ๒ บทร้อยกรองสำหรับเด็ก เล่ม ๓ สุภาษิตและคำพังเพย เล่ม ๔ วรรคทองวรรณคดีไทย เหมาะสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และเขียนคำไทยด้วยลายมืออันสวยงาม

ขาย:45 บาท