เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างง่าย

เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างง่าย
เริ่มต้นลงทุนหุ้นอย่างง่าย

โดย : สุกิจ กิตติบุญญานนท์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis)
อื่นๆ : 256 หน้า

เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป มนุษย์เงินเดือน

แนะหลักในการวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่ายด้วยปัจจัย 6 ประการ เพื่อคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดีน่าลงทุน

แถมฟรีในเล่ม!! แบบฟอร์มประเมิน เพื่อเปรียบเทียบหุ้นที่ควรลงทุน

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165277013