หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - สุขภาพดี

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - สุขภาพดี
หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล - สุขภาพดี

Mom! I am Ready for Preschool Vol.4

ISBN : 9786160440412
โดย : Jeon Suk Hyun
ภาพประกอบ: Min You Kyung
แปล  : วันวิสาข์ ปัญญางาม
อื่น ๆ : 

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนอนุบาล

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาลให้หนูน้อยรู้จักเรียนรู้วิธีดูแลสุขอนามัยของตนเอง เตรียมพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ หนังสือคู่มือสำหรับพ่อแม่ ในการเตรียมลูกรักให้พร้อมสู่สังคมใหม่ โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาล ทั้งด้านการใช้ชีวิต การพูด การรักษาสุขภาพ และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้   

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160440412