ชุด หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล (Set 5 เล่ม)

ชุด หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล (Set 5 เล่ม)
ชุด หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล (Set 5 เล่ม)

ISBN / Barcode : 3900010017364
เขียน : Suh Eun + Jeon Suk Hyun + Kwon Joo Won
ภาพ : Min You Kyung
แปล : วันวิสาข์ ปัญญางาม
อื่นๆ : - หน้า

หนูทำได้! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล เตรียมพร้อมสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ หนังสือคู่มือสำหรับพ่อแม่ ในการเตรียมลูกรักให้พร้อมสู่สังคมใหม่ โดยเฉพาะในโรงเรียนอนุบาล ทั้งด้านการใช้ชีวิต การพูด การรักษาสุขภาพ และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้  

  • ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล : ชีวิตประจำวัน
  • ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล : ชีวิตในอนุบาล
  • ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล : พูดดีน่าฟัง
  • ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล : สุขภาพดี
  • ชุด หนูทำได้ ! เตรียมพร้อมก่อนเข้าอนุบาล : ปลอดภัยไว้ก่อน

 

ปกติ: 745 บาท
ขาย:671 บาท
671 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010017364

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ