หนูทำได้ - มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร

หนูทำได้ - มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร
หนูทำได้ - มีมารยาทบนโต๊ะอาหาร

E DE WAKARU KODOMO NO SEIKATSU ZUKAN 2 SHOKUJI NO KIHON

ISBN : 9786160433940
โดย : Masaaki Yatagai และ Akira Murakoshi
ภาพประกอบ : Chika Kitamori 
แปล : ประพันธ์ รัตนสมบัติ
อื่น ๆ : 48 หน้า

คู่มือสอนเด็กสไตล์ญี่ปุ่น ให้รู้จักหน้าที่ มีวินัย รับผิดชอบตัวเองได้ และใส่ใจผู้อื่น

ชวนเด็กๆมาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน รู้จักดูแลตัวเองและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

เริ่มฝึกฝนจากฝึกกินอาหารให้ถูกวิธี ทุกที่ทุกสถานการณ์

  • วิธีใช้ช้อน ส้อม และอุปกรณ์การกินอื่น  ๆ
  • จัดโต๊ะอาหารอย่างไรให้ถูกต้อง
  • เลือกใช้ภาชนะให้เหมาะแก่อาหาร
  • ช่วยงานในครัวเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ

และอีกมากมายที่จะสอนให้เด็ก  ๆ  รู้จักกาลเทศะและมารยาทบนโต๊ะอาหาร

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160433940