สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย

161 บาท
สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165784283
ปกติ: 179 บาท
ขาย:161 บาท

ISBN : 9786165784283
โดย : โรสแมรี่
สำนักพิมพ์ : KIDS Learning
อื่นๆ : 108 หน้า

การสื่อสารทั้งการอ่านและการเขียนเป็นเรื่องที่หากเราได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะช่วยให้เด็กๆ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเรียนรู้ได้เร็วเมื่อเรียนขึ้นในชั้นที่สูงขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสำนวน สุภาษิต คำพังเพยต่างๆ เอาไว้หลายสิบสำนวน ช่วยให้เด็กๆ ได้เข้าใจถึงความหมายของแต่ละสุภาษิต แต่ละสำนวนได้ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเนื้อหานั้นเป็นเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย ภาพประกอบ 4 สีสวยงาม