สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย (แสงดาว)

360 บาท
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย (แสงดาว)
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย (แสงดาว)
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163882431
ปกติ: 400 บาท
ขาย:360 บาท

ISBN : 9786163882431
โดย :  กานท์ สัมมาเขต
สำนักพิมพ์ : SAENGDAO แสงดาว
อื่นๆ : 400 หน้า

ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนช่างล้ำเลิศนัก เพราะสามารถเรียงร้อยถ้อยคำให้เป็นสำบัดสำนวนได้อย่างไพเราะและน่าคิด ไม่ว่าจะเป็นเชิงวิจารณ์ ตักเตือนหรือแนะนำ ล้วนมีค่าน่าเก็บรักษาและสืบทอดแก่ลูกหลานอย่างแท้จริง