สารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์

สารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์
สารานุกรมสิ่งแวดล้อม ฉบับสมบูรณ์

ISBN : 9786160021222
เขียนและเรียบเรียง : พัชรพิมพ์ เสถบุตร
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 303 หน้า

"...สารานุกรมสิ่งแวดล้อม เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิชาการที่ผมให้ความสนใจมากเล่มหนึ่ง เพราะสามารถทำให้ผู้อ่านทุกคนเข้าถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเราอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ต้องเดาเอา หรือเข้าใจเอาเองแบบผิด ๆ อีกต่อไป

ผมขอชื่นชมผลงานของ อาจารย์พัชรพิมพ์ เสถบุตร ที่มีความอุตสาหะ สร้างผลงานอันเป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้อ่านที่มีความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับความรู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาตลอด แต่เมื่อได้อ่าน สารานุกรมสิ่งแวดล้อม จบเล่มแล้ว ก็เปรียบเหมือนได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เกิดความรู้สติปัญญาขึ้นมากมาย สามารถจะอธิบายเรื่องราวต่างๆ ให้แก่ญาติมิตรหรือลูกศิษย์ได้อย่างสบายด้วยความภาคภูมิใจ..."

โกวิท ตั้งตรงจิตร

  • นักเขียนสารคดีดีเด่นแห่งชาติ
  • นักเขียนรางวัลนราธิป
  • กรรมการตัดสินการประกวดสารคดี
  • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

               

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160021222