สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3
สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

ISBN : 8858757414289
โดย : พิจิตรา ฐนิจวงศ์ศัย
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 445 หน้า

สรุปย่อ   และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะวิชา  "สังคมศึกษา" สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1  ป.1 - 2 - 3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

อ่านง่าย ได้แนวคิด   สามารถใช้สอบ  -  ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปกติ: 395 บาท
ขาย:356 บาท
356 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757414289