วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : Computer Science and Information Technology

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : Computer Science and Information Technology
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : Computer Science and Information Technology

โดย : โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
หน้า : 520 หน้า / ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

หนังสือไอที... ที่มีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด เหมาะสำหรับ
  • คณาจารย์และนักศึกษา เพื่อใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูดความรู้ด้านไอที และ
  • ผู้ที่ต้องการเตรียมความรู้ด้านไอที เพื่อการสอบเข้าหรือการสอบบรรจุ
ปกติ: 229 บาท
ขาย:206 บาท
206 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160820597