ประวัติพระพุทธเจ้า (ฉบับพิเศษ)

89 บาท
ประวัติพระพุทธเจ้า (ฉบับพิเศษ)
ประวัติพระพุทธเจ้า (ฉบับพิเศษ)
รหัสสินค้า / Barcode: 3900010018224
ปกติ: 295 บาท
ขาย:89 บาท

ISBN : 3900010018224
เรื่องและภาพ :  Beomgi LEE
แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
อื่นๆ : - หน้า

น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ณ บัดนี้ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ได้จัดพิมพ์
การ์ตูนธรรมะชื่อ ‘ประวัติพระพุทธเจ้า’ ในรูปแบบการ์ตูนที่งามพร้อมทั้ง
เนื้หาสาระที่เข้าใจง่าย สีสันและลายเส้นงดงาม การดำเนินเรื่องน่าสนใจ
นำเสนอความเป็นพระพุทธองค์อย่างมีชีวิตชีวา ‘ประวัติพระพุทธเจ้า’
ชี้ให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความ
สำเร็จที่วางรากฐานอยู่บน ‘ศักยภาพของความเป็นมนุษย์’ ธรรมดาๆอย่าง
เราๆนี่เอง ซึ่งวิธีกาารนำเสนอพระพุทธประวัติเช่นนี้ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าสถานภาพ
ของพระพุทธองค์ไม่สูงส่งเกินไปจนเข้าไม่ถึง ตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดศรัทธา
ปสาทะเป็นอย่างยิ่งว่าบนเส้นทางของการเป็นพระบรมศาสดาผู้ยิ่งใหญ่นั้น
มีเคล็ดลับอยู่ที่การพยายาม ‘ฝึกฝนพัฒนา’ เป็นสาระสำคัญ

“อาตตมาหยิบหนังสือเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเล่มนี้ขึ้นมาอ่านรวดเดียวจบ ด้วยความรู้สึกชื่นชมในฝีมือของผู้เขียนและด้วยความปีติยินดีแทนเด็กไทย ที่จะได้อ่านวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งในชีวิต”

ว.วชิรเมธี

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง