ประวัติพระพุทธเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 05)

ประวัติพระพุทธเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 05)
ประวัติพระพุทธเจ้า (พิมพ์ครั้งที่ 05)

ISBN : 9786160439850
เรื่องและภาพ :  Beomgi LEE
แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
อื่นๆ : - หน้า

น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ณ บัดนี้ สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ได้จัดพิมพ์
การ์ตูนธรรมะชื่อ ‘ประวัติพระพุทธเจ้า’ ในรูปแบบการ์ตูนที่งามพร้อมทั้ง
เนื้หาสาระที่เข้าใจง่าย สีสันและลายเส้นงดงาม การดำเนินเรื่องน่าสนใจ
นำเสนอความเป็นพระพุทธองค์อย่างมีชีวิตชีวา ‘ประวัติพระพุทธเจ้า’
ชี้ให้เห็นว่าการประสบความสำเร็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นความ
สำเร็จที่วางรากฐานอยู่บน ‘ศักยภาพของความเป็นมนุษย์’ ธรรมดาๆอย่าง
เราๆนี่เอง ซึ่งวิธีกาารนำเสนอพระพุทธประวัติเช่นนี้ ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าสถานภาพ
ของพระพุทธองค์ไม่สูงส่งเกินไปจนเข้าไม่ถึง ตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดศรัทธา
ปสาทะเป็นอย่างยิ่งว่าบนเส้นทางของการเป็นพระบรมศาสดาผู้ยิ่งใหญ่นั้น
มีเคล็ดลับอยู่ที่การพยายาม ‘ฝึกฝนพัฒนา’ เป็นสาระสำคัญ

“อาตตมาหยิบหนังสือเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าเล่มนี้ขึ้นมาอ่านรวดเดียวจบ
ด้วยความรู้สึกชื่นชมในฝีมือของผู้เขียนและด้วยความปีติยินดีแทนเด็กไทย
ที่จะได้อ่านวรรณกรรมชิ้นเยี่ยมเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งในชีวิต”

ว.วชิรเมธี

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160439850

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ