การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09

การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09
การเดินทางของคิโนะ เล่ม 09

Kino's Journey: the Beautiful World
キノの旅 -the Beautiful World-
Kino no Tabi -the Beautiful World
The Beautiful World.
ISBN : 9786161001476
โดย : ซิกุซาวะ เคอิจิ (Keiichi Sigsawa)
แปล : ชนินันท์ กิตติปฏิมาคุณ
อื่นๆ : -

ความโศกเศร้าของคุณ สุดท้ายจักเป็นตัวคุณ
 
-Do You Love You?-

นักเดินทางนามว่าคิโนะ เดินทางพร้อมกับเฮอร์เมสรถสองล้อพูดได้ ทั้งคู่จะพำนักยังดินแดนที่แวะผ่านไปเพียงสามวัน คิโนะไมใช่ฮีโรผู้กอบกู้ ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ หรือทำสิ่งใดเพื่อดินแดนเหล่านั้น เพียงแต่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น และเมื่อครบสามวันก็จากไป.... การเดินทางผ่านหกดินแดนและเจ็ดเรื่องราวในเล่มเก้านี้ จะบอกเรื่องราวหลากรูปแบบ ...ต่อมุมมองตามความเชื่อของคนเรา...

ปกติ: 135 บาท
ขาย:122 บาท
122 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161001476