การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08

การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08
การเดินทางของคิโนะ เล่ม 08

Kino's Journey: the Beautiful World
キノの旅 -the Beautiful World-
Kino no Tabi -the Beautiful World
The Beautiful World

ISBN : 9786161001384
โดย : ซิกุซาวะ เคอิจิ (Keiichi Sigsawa)
แปล : ชนินันท์ กิตติปฏิมาคุณ
อื่นๆ : -

ความคิดสื่อถึงได้ไม่ตรงความ
 
—I know what you're thinking—

นักเดินทางนามว่าคิโนะ เดินทางพร้อมกับเฮอร์เมสรถสองล้อพูดได้ ทั้งคู่จะพำนักยังดินแดนที่แวะผ่านไปเพียงสามวัน คิโนะไม่ใช่ฮีโรผู้กอบกู้ ไม่ได้เข้าไปชวยเหลือ หรือทำสิ่งใดเพื่อดินแดนเหล่านั้น เพียงแต่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น และเมื่อครบสามวันก็จากไป...

การเดินทางผ่านหกดินแดนและหนึ่งเรื่องราวในเล่มแปดนี้ จะสะท้อนมุมมองหลากรูปแบบต่อการถ่ายทอดความรู้สึก
........ที่มักบิดเบือนไปจากความจริง..........

 

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161001384