การเดินทางของคิโนะ เล่ม 07

การเดินทางของคิโนะ เล่ม 07

Kino's Journey: the Beautiful World

キノの旅 -the Beautiful World-

Kino no Tabi -the Beautiful World

The Beautiful World

ISBN : 9786161001094

โดย : ซิกุซาวะ เคอิจิ (Keiichi Sigsawa), ชนินันท์ กิตติปฏิมาคุณ

อื่นๆ : 286 หน้า

มีชีวิตอยู่แล้วโศกเศร้า

แต่การมีชีวิตไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า

 —I am alive.—

 

     นักเดินทางนามว่าคิโนะ เดินทางพร้อมกับเฮอร์เมสรถสองล้อพูดได้ ทั้งคู่จะพำนักยังดินแดนที่แวะผ่านไปเพียงสามวัน คิโนะไม่ใช่ฮีโรผู้กอบกู้ ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือ หรือทำสิ่งใดเพื่อดินแดนเหล่านั้น เพียงแต่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น และเมื่อครบสามวันก็จากไป... 

     การเดินทางผ่านสามดินแดนและสามเรื่องราวในเล่มเจ็ดนี้ จะสะท้อนมุมมองต่อรูปแบบชีวิตอันหลากหลาย ...ว่าการมีชีวิตไม่ใช่เรื่องน่าเศร้า...

 

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161001094