การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)

การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)
การบัญชีเพื่อการจัดการ Management Accounting (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN : 9786163882936
โดย : รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
อื่นๆ : 352 หน้า

เนื้อหากล่าวถึงความรู้ทั่วไป นำมาใช้ปฏิบัติได้จริง เกี่ยวกับหลักการทำบัญชีเพื่อการจัดการ ไม่ว่าจะทำบัญชีส่วนตัวหรือในรูปแบบบริษัท มักมีความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับการบัญชีบริหาร ในเล่มจึงมีการชี้แนะแนวคิดเกี่ยวกับการทำบัญชีต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร การมีกำไรส่วนเกิน หรือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การมีส่วนเกินเพื่อความปลอดภัย นำข้อมูลการวางแผน การควบคุม หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในการทำบัญชี เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไปที่สนใจในเรื่องการบัญชี  บทสุดท้ายของเล่มผู้เขียนยังมีแบบทดสอบให้ทดลองทำเพื่อความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

ปกติ: 280 บาท
ขาย:252 บาท
252 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163882936