การรับคืน / เปลี่ยนสินค้า

ทางร้านจะรับเปลี่ยน/คืนสินค้าให้กับลูกค้าให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาที่ร้าน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ) ในกรณีดังนี้เท่านั้น :

  • สินค้าเสียหายเนื่องจากขบวนการผลิดเช่น หน้าไม่ครบ, พิมพ์ผิดพลาดมีหน้าว่างๆ เป็นต้น
  • สินค้าเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง

ลูกค้าสามารถส่งเฉพาะสินค้าที่เสียหาย เพื่อมาเปลี่ยนเป็นสินค้ารายการเดิมใหม่ได้ที่

ผ่านฟ้าบุ๊คเซ็นเตอร์
93 ถ.นครสวรรค์
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ
กทม. 10100

พร้อมระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ, ชื่อผู้ทำการสั่งซื้อ และยอดเงินรวมทั้งหมดของใบสั่งซื้อที่สินค้านั้นเสียหาย

*** เพื่อความรวดเร็ว *** กรุณาโทรมาแจ้งกับทางร้านที่เบอร์ 0-2629-8833 หรือ ติดต่อมาทางฟอร์มนี้ ก่อนที่จะทำการส่งมาเปลี่ยน เพื่อที่ทางร้านจะได้ตรวจสอบสินค้าและจัดเตรียมหนังสือเล่มใหม่ไว้ให้ก่อน

ทางร้านขออภัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนคืนเป็นเงินสดได้