สารคดี - ประวัติศาสตร์

HITLER ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผู้คิดคว่ำโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3)

HITLER ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผู้คิดคว่ำโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3)
HITLER ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผู้คิดคว่ำโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3)

Hitler 卐 Nazi

ISBN : 9786168022474
โดย : สาละ บุญคง
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 200 หน้า   /  พิมพ์ครั้งที่ 3

158 บาท
158 บาท

เกิดครั้ง พุทธกาล

เกิดครั้ง พุทธกาล
เกิดครั้ง พุทธกาล

โดย : ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
อื่น : - หน้า / ปกแข็ง

360 บาท
360 บาท

พระภรรยาเจ้า และ สมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕

พระภรรยาเจ้า และ สมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕
พระภรรยาเจ้า และ สมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕

ISBN : 9789749747520
ผู้เขียน : นายแพทย์ จิรวัฒน์ อุตตมะกุล
สำนักพิมพ์ : ลายคำ
อื่นๆ : 600 หน้า / กระดาษถนอมสายตา

531 บาท
531 บาท

ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย

ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย
ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย

โดย : ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

หนังสือเล่มที่ ๔ ในชุดวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย โดยศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประกอบด้วยบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีรวม ๕๒ บท

333 บาท
333 บาท

ปัญญาญี่ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล

ปัญญาญี่ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล
ปัญญาญี่ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล

โดย : ยศไกร ส.ตันสกุล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 208 หน้า

ฟื้นขึ้นมาจากกองเถ้าถ่าน สู่ความสำเร็จที่โลกตะลึง

149 บาท
149 บาท

สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน

สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน
สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน

โดย : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 288 หน้า

แลหลังอาเซียน

เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ สิงคโปร์-บรูไน
จากอาณาจักรเล็กๆ สู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง

167 บาท
167 บาท

กระยานิยาย

กระยานิยาย
กระยานิยาย

โดย : ส. พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่น : 280 หน้า

225 บาท
225 บาท

๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์
๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

โดย : รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่น : 199 หน้า

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม

เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ผู้ทรงคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์

198 บาท
198 บาท

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

โดย : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 221 หน้า

แลหลังอาเซียน

หนึ่งในดินแดนแห่งหน้าประวัติศาสตร์
การสำรวจเส้นทางเดินทะเล
พลิกตลาดการค้าระหว่างโลกตะวันตก
กับดินแดนทางฝั่งทะเลตะวันออก

162 บาท
162 บาท

แจ๊คหม่า มังกรผู้เปลี่ยนโลก

แจ๊คหม่า มังกรผู้เปลี่ยนโลก
แจ๊คหม่า มังกรผู้เปลี่ยนโลก

ISBN : 9786164100299
โดย : อาลีบาบากรุ๊ป
แปล : สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำนักพิมพ์ : SMM Publishing (สยามอินเตอร์บุ๊ค)

รวมปาฐกถาและบทความ

แจ๊คหม่า คือมหาเศรษฐีชาวจีนระดับเบอร์ต้นๆของโลก เป็นที่รู้กันดีว่า สร้างตัวเองจากศูนย์ จกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก ด้วยแนวคิดและแนวทาวการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และการสร้างตัวจากที่ไม่มีอะไร ทำให้แจ๊คหม่ากลายเป็นคนจีนที่ดังที่สุดในโลกในเวลานี้

252 บาท
252 บาท

The Asean Way : เมียนมาร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : เมียนมาร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : เมียนมาร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429684
ผู้เขียน : ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : ลาว (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : ลาว (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : ลาว (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429646
ผู้เขียน : ขนิษฐา คันธะวิชัย
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429660
ผู้เขียน : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : สิงคโปร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : สิงคโปร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : สิงคโปร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429653
ผู้เขียน : ณัฐพจน์ ยืนยง
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : กัมพูชา (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : กัมพูชา (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : กัมพูชา (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429707
ผู้เขียน : วัชรินทร์ ยงศิริ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : ฟิลิปปินส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : ฟิลิปปินส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : ฟิลิปปินส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429677
ผู้เขียน : จิตติมา คิ้มสุขศรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย

เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย
เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย

โดย :  เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 202 หน้า

พลิกหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย ดินแดนโพ้นทะเล และความสัมพันธ์ของสองฟากโลก ทั้งในเรื่องการค้า สงคราม และการเมือง

158 บาท
158 บาท

ประวัติศาสตร์ก้นครัว

ประวัติศาสตร์ก้นครัว
ประวัติศาสตร์ก้นครัว

ISBN : 9786167885261
โดย : Bee Rilson
แปล : พลอยแสง เอกฐาติ
สำนักพิมพ์ : Open Worlds
อื่นๆ : 399 หน้า

ประวัติศาสตร์ก้นครัว จะไขศาสตร์ลับที่ซ่อนอยู่ในครัวและเครื่องครัวที่ถูกมองข้ามและขาดหายไปในประวัติศาสตร์อาหารของเรา

342 บาท
342 บาท

เรื่องข้างสำรับ

เรื่องข้างสำรับ
เรื่องข้างสำรับ

โดย : ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ

นานาสาระ ว่าด้วยประวัติ ตำนาน และความเป็นมาของอาหาร

 

261 บาท
261 บาท

อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช

อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช
อินโดนีเซีย หมู่เกาะเครื่องเทศ สงคราม และการประกาศเอกราช

โดย :  เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 224 หน้า

หมู่เกาะแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรมเก่าแก่ และเส้นทางเดินเรือที่สำคัญทั้งในอดีตและปัจจุบัน

158 บาท
158 บาท
Syndicate content