สารคดี - ประวัติศาสตร์

เวลาเป็นของมีค่า Busy Fingers

เวลาเป็นของมีค่า  Busy Fingers
เวลาเป็นของมีค่า  Busy Fingersเวลาเป็นของมีค่า  Busy Fingers

ISBN : 9789742218713
โดย : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
อื่นๆ : ปกแข็ง

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

Published to commemorate the 84th Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra on May 6, 2007

 

950 บาท
950 บาท

แม่เล่าให้ฟัง

แม่เล่าให้ฟัง
แม่เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟัง

พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ ๒๔๔๓ - ๒๔๘๑

ISBN : 9789742218706
โดย : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
อื่นๆ : ปกแข็ง

จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา
๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓

855 บาท
855 บาท

ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)

ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)
ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่)

ISBN : 9789742218461
โดย : ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
อื่นๆ : 600 หน้า / ปกแข็ง

ราชสกุลจักรีวงศ์ และ ราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

941 บาท
941 บาท

HITLER ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผู้คิดคว่ำโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3)

HITLER ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผู้คิดคว่ำโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3)
HITLER ฮิตเลอร์-นาซี บุรุษผู้คิดคว่ำโลก (พิมพ์ครั้งที่ 3)

Hitler 卐 Nazi

ISBN : 9786168022474
โดย : สาละ บุญคง
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
อื่นๆ : 200 หน้า   /  พิมพ์ครั้งที่ 3

158 บาท
158 บาท

เกิดครั้ง พุทธกาล

เกิดครั้ง พุทธกาล
เกิดครั้ง พุทธกาล

โดย : ส.พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
อื่น : - หน้า / ปกแข็ง

360 บาท
360 บาท

พระภรรยาเจ้า และ สมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕

พระภรรยาเจ้า และ สมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕
พระภรรยาเจ้า และ สมเด็จเจ้าฟ้า ในรัชกาลที่ ๕

ISBN : 9789749747520
ผู้เขียน : นายแพทย์ จิรวัฒน์ อุตตมะกุล
สำนักพิมพ์ : ลายคำ
อื่นๆ : 600 หน้า / กระดาษถนอมสายตา

531 บาท
531 บาท

ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย

ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย
ชวน "อ่าน" ชวน "คิด" พินิจวรรณกรรมร่วมสมัย

โดย : ศ. ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

หนังสือเล่มที่ ๔ ในชุดวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย โดยศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประกอบด้วยบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทสารคดีและบันเทิงคดีรวม ๕๒ บท

333 บาท
333 บาท

ปัญญาญี่ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล

ปัญญาญี่ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล
ปัญญาญี่ปุ่น วิถีซามูไร จากยุคสร้างชาติสู่ยุคดิจิตอล

โดย : ยศไกร ส.ตันสกุล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 208 หน้า

ฟื้นขึ้นมาจากกองเถ้าถ่าน สู่ความสำเร็จที่โลกตะลึง

149 บาท
149 บาท

สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน

สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน
สิงคโปร์ บรูไน สิงห์เศรษฐกิจและคลังน้ำมันอาเซียน

โดย : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 288 หน้า

แลหลังอาเซียน

เปิดบันทึกประวัติศาสตร์ สิงคโปร์-บรูไน
จากอาณาจักรเล็กๆ สู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง

167 บาท
167 บาท

กระยานิยาย

กระยานิยาย
กระยานิยาย

โดย : ส. พลายน้อย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่น : 280 หน้า

225 บาท
225 บาท

๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์
๗ ภูวนาถ ราชภักดิ์

โดย : รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่น : 199 หน้า

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม

เทิดทูนและประกาศเกียรติคุณ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ๗ พระองค์ ผู้ทรงคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

รศ. ประพนธ์ เรืองณรงค์

198 บาท
198 บาท

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก
ฟิลิปปินส์ อัญมณีแห่งมหาสมุทรแปซิฟิก

โดย : เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 221 หน้า

แลหลังอาเซียน

หนึ่งในดินแดนแห่งหน้าประวัติศาสตร์
การสำรวจเส้นทางเดินทะเล
พลิกตลาดการค้าระหว่างโลกตะวันตก
กับดินแดนทางฝั่งทะเลตะวันออก

162 บาท
162 บาท

แจ๊คหม่า มังกรผู้เปลี่ยนโลก

แจ๊คหม่า มังกรผู้เปลี่ยนโลก
แจ๊คหม่า มังกรผู้เปลี่ยนโลก

ISBN : 9786164100299
โดย : อาลีบาบากรุ๊ป
แปล : สุพัตรา ห.เพียรเจริญ
สำนักพิมพ์ : SMM Publishing (สยามอินเตอร์บุ๊ค)

รวมปาฐกถาและบทความ

แจ๊คหม่า คือมหาเศรษฐีชาวจีนระดับเบอร์ต้นๆของโลก เป็นที่รู้กันดีว่า สร้างตัวเองจากศูนย์ จกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก ด้วยแนวคิดและแนวทาวการทำธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และการสร้างตัวจากที่ไม่มีอะไร ทำให้แจ๊คหม่ากลายเป็นคนจีนที่ดังที่สุดในโลกในเวลานี้

252 บาท
252 บาท

The Asean Way : เมียนมาร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : เมียนมาร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : เมียนมาร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429684
ผู้เขียน : ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : ลาว (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : ลาว (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : ลาว (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429646
ผู้เขียน : ขนิษฐา คันธะวิชัย
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : อินโดนีเซีย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429660
ผู้เขียน : สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : สิงคโปร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : สิงคโปร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : สิงคโปร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429653
ผู้เขียน : ณัฐพจน์ ยืนยง
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : กัมพูชา (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : กัมพูชา (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : กัมพูชา (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429707
ผู้เขียน : วัชรินทร์ ยงศิริ
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

The Asean Way : ฟิลิปปินส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

The Asean Way : ฟิลิปปินส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
The Asean Way : ฟิลิปปินส์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ISBN : 9786160429677
ผู้เขียน : จิตติมา คิ้มสุขศรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 56 หน้า / 21 x 28 x 0.25 ซม.

รู้จักอาเซียนแบบรู้จริง ครบถ้วนทั้งเนื้อหา รูปภาพ และกิจกรรม

158 บาท
158 บาท

เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย

เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย
เปิดหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย

โดย :  เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย
อื่นๆ : 202 หน้า

พลิกหน้าประวัติศาสตร์มาเลเซีย ดินแดนโพ้นทะเล และความสัมพันธ์ของสองฟากโลก ทั้งในเรื่องการค้า สงคราม และการเมือง

158 บาท
158 บาท
Syndicate content