ราชวงศ์

๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์

๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์
๑๐ กษัตริย์จักรีวงศ์

ISBN : 9786160030125
โดย : รงค์ ประพันธ์พงศ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : -

องค์ใดทรงก่อตั้ง ไผทไทย
วางรากฐานสืบสมัย บัดนี้
องค์นั่นพระทรงชัย จักรีราช วงศ์แล
สิบกษัตริย์ชเยศชี้ เกียรติก้องพระบารมี

บุญสยามมีกษัตริย์ เฉกฉัตรแก้วเพริศแพร้วศรี
ร่มบุญร่มบารมี ร่มไพร่ฟ้าประชาไทย
สรวมเดชกษัตรา ทั่วอาณาสุขสมัย
จักรีราชวงศ์ไกร สถิตมั่นนิรันดร์เทอญ

252 บาท
252 บาท

พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

โดย : ปราย บูรพาทิศ
สำนักพิมพ์ : บันทึกสยาม
อื่นๆ : 288 หน้า

...หลวงปู่ดู่สมัยเมื่อยังดำรงขันธ์อยู่นั้น กิจวัตรอันหนึ่งที่ท่านทำอยู่มิได้ขาดคือ การสวดมนต์ถวายพระพรแด่ในหลวงทุกวันตลอดมา ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวัญคนไทยตลอดไป

หลวงปู่ยังได้กล่าวไว้อีกว่า เพราะพระเจ้าแผ่นดิน (ร.๙) ท่านปฏิบัติ (ธรรม) ต่อไปพุทธศาสนาในเมืองไทยจะเจริญขึ้น เพราะท่านเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่าง...

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ
วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

176 บาท
176 บาท

ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙

ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙
ในหลวง แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน เทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙

ISBN : 9786168056103
โดย : เอกชัย วรรณแก้ว (ศิลปินผู้ไร้แขนที่ก้าวตามรอยพ่ออย่างไม่ย่อท้อ)
สำนักพิมพ์ : วิช กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
อื่นๆ : 184 หน้า / ปกแข็ง

จากเส้นทางแห่งความเพียร สู่ภาพล้ำค่าที่ขอเทิดทูนเหนือเกล้าชั่วนิรันดร์ (พิเศษ ๒๐ ภาพทรงคุณค่า เพื่อใส่กรอบไว้บูชา)

269 บาท
269 บาท

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ISBN : 9786162572210
โดย : ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 160 หน้า / 4 สี

170 บาท
170 บาท

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๗ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ISBN : 9786162572203
โดย : ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 160 หน้า / 4 สี

เรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญๆของกรุงรัตนโกสินทร์ยุคพระพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เปิดทางให้ชาวสยามเข้าสู่ยุคแห่งประชาธิปไตย

170 บาท
170 บาท

a day Volume 17 Number 196 ฉบับแม่ฟ้าหลวง (November 2016)

a day Volume 17 Number 196 ฉบับแม่ฟ้าหลวง (November 2016)
a day Volume 17 Number 196 ฉบับแม่ฟ้าหลวง (November 2016)

นิตยสารรายปักษ์

ISBN : 9771513620009-161215
โดย : -
แปล : -
อื่นๆ : -

 

76 บาท
76 บาท

คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ในรัชกาลที่ ๙

คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ ในรัชกาลที่ ๙
คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ ในรัชกาลที่ ๙

ISBN : 9789876534215

คู่มือภาพเหรียญกษาปณ์ชนิดต่างๆที่ใช้หมุนเวียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ รวมถึงภาพเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ที่ผลิตออกมาเนื่องในวโรกาสมหามงคลต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ควรค่าแก่การเก็บสะสม ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงไว้ภายในเล่มนี้ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และรู้ถึงประวัติความเป็นมาของเหรียญกษาปณ์ชนิดต่างๆ

89 บาท
89 บาท

คู่มือสะสมธนบัตรในรัชกาลที่ ๙

คู่มือสะสมธนบัตรในรัชกาลที่ ๙
คู่มือสะสมธนบัตรในรัชกาลที่ ๙

ISBN : 9781234567897

ภาพธนบัตรไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ ๙ ที่ถูกจัดทำขึ้น และนำมาใช้ในสังคมไทยตั้งแต่ครั้งพระองค์ทรงขึ้นครองราชย์จวบจนถึงปัจจุบัน ธนบัตรบางชนิดอาจไม่คุ้นตา เพราะมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และในวโรกาสมหามงคลต่างๆ โดยทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้และเรียบเรียงให้ชนรุ่นหลังได้รู้ถึงลักษณะของธนบัตรแต่ละชนิด ว่ามีรูปแบบอย่างไร และจัดทำขึ้นในวโรกาสใดบ้าง

89 บาท
89 บาท

คู่มือสะสมธนบัตร รัชกาลที่ ๙ พร้อมธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญ

คู่มือสะสมธนบัตร รัชกาลที่ ๙ พร้อมธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญ
คู่มือสะสมธนบัตร รัชกาลที่ ๙ พร้อมธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญ

ISBN : 9786162500789

 

90 บาท
90 บาท

คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ ๙

คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ ๙
คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ รัชกาลที่ ๙

ISBN : 9786162500897-001
โดย : -
ลิขสิทธิ์ : Siam Publishing
อื่นๆ : -

เหรียญทรงผนวช

ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

90 บาท
90 บาท

คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ - ธนบัตร รัชกาลที่ ๙

คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ - ธนบัตร รัชกาลที่ ๙
คู่มือสะสมเหรียญกษาปณ์ - ธนบัตร รัชกาลที่ ๙

ISBN : 9786162500897-002

90 บาท
90 บาท

ดิฉัน ฉบับที่ 938 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ดิฉัน ฉบับที่ 938 ประจำเดือน ธันวาคม 2559
ดิฉัน ฉบับที่ 938 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

 

ISSN : 1906-1358
ISBN : 9771906135004

รักในนิรันดร์

 

95 บาท
95 บาท

เหรียญ ร ๙ เงินตราและที่ระลึกครบวาระ

เหรียญ ร ๙ เงินตราและที่ระลึกครบวาระ
เหรียญ ร ๙ เงินตราและที่ระลึกครบวาระ

ISBN : 590700001
โดย : -
ลิขสิทธิ์ : Siam Publishing
อื่นๆ : -

90 บาท
90 บาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รักาลที่ ๑๐ กรุงรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รักาลที่ ๑๐ กรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รักาลที่ ๑๐ กรุงรัตนโกสินทร์

ISBN :  8858703655353
โดย : -
ลิขสิทธิ์ : Siam Publishing
อื่นๆ : -

พระราชประวัติและบันทึกภาพประวัติศาสตร์การขึ้นครองราชย์แห่งรัชสมัย ร.๑๐

98 บาท
98 บาท

KING IN MY HEART น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานสู่เยาวชน

KING IN MY HEART น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานสู่เยาวชน
KING IN MY HEART น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานสู่เยาวชน

ISBN :  9786169112853
ผู้เขียน : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
สำนักพิมพ์ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
อื่นๆ : 158 หน้า / สี่สีในเล่ม

หนังสือที่คนไทยควรอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อพ่อ และแผ่นดินของเรา

108 บาท
108 บาท

พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ISBN : 9786161801700
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์  /  คณิตา หอมทรัพย์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
อื่นๆ:  145 หน้า

134 บาท
134 บาท

มหาสนุก ฉบับ เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา

มหาสนุก ฉบับ เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา
มหาสนุก ฉบับ เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา

ISBN : 9786162983290
โดย : บรรลือสาส์น
สำนักพิมพ์ : บรรลือสาส์น พับลิเคชั่น
อื่นๆ : -

นิตยสารการ์ตูนไทยกำเนิดในรัชกาลที่ ๙

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป

20 บาท
20 บาท

BHUMIBOL THE GREAT ในหลวงของปวงราษฎร์

BHUMIBOL THE GREAT ในหลวงของปวงราษฎร์
BHUMIBOL THE GREAT ในหลวงของปวงราษฎร์

ISBN :  8858703655315
โดย : -
ลิขสิทธิ์ : Siam Publishing
อื่นๆ : -

BHUMIBOL THE GREAT
หนังสือระลึกของคนไทยผู้เกิดในรัชสมัยรัชกาลที่ ๙

"ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป"
 

116 บาท
116 บาท

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ ในหลวงของเรา

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ ในหลวงของเรา
การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ ในหลวงของเรา

ISBN : 9786161816537
โดย : สละ นาคบำรุง
ภาพ : พีระพงศ์ โพสินธุ์
สำนักพิมพ์ : Amarin Comics
อื่นๆ :   254 หน้า / สี่สีในเล่ม

พระราชประวัติรัชกาลที่ ๙ ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีสวยงามน่าสะสม ด้วยการนำการ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ 

143 บาท
143 บาท
Syndicate content