คู่มือเรียน-สอบ

เด็กเก่งฝึกอ่าน สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์+อักษรนำ+คำควบกล้ำ

เด็กเก่งฝึกอ่าน สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์+อักษรนำ+คำควบกล้ำ
เด็กเก่งฝึกอ่าน สระ+ตัวสะกด+วรรณยุกต์+อักษรนำ+คำควบกล้ำ

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย หลักการอ่านสระ พยัญชนะ ตัวสะกด วรรณยุกต์ พร้อมกับการประสมคำ อ่านสนุก อ่านคล่อง อ่านจบครบในเล่มเดียว

176 บาท
176 บาท

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1

ISBN : 8858710311129
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้าวิชาการ
อื่น ๆ : 192 หน้า

90 บาท
90 บาท

รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ตอนไวยากรณ์ + คำศัพท์

รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ตอนไวยากรณ์ + คำศัพท์
รู้ทัน PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น ตอนไวยากรณ์ + คำศัพท์

ISBN : 9786164940383
โดย : ปภาภรณ์ ปิ่นจุฑารัตน์ (อ.ปุ๊) โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น We
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 354 หน้า

สรุปไวยากรณ์ญี่ปุ่นอย่างละเอียด เข้าใจง่าย จำได้ไวกับเทคนิคการจำ และตัวอย่างการนำไปใช้ พร้อมแบบฝึกหัดและคำศัพท์ที่พบบ่อย ใช้เตรียมสอบ PAT 7.3 ระดับ N4 ได้อย่างมั่นใจ

323 บาท
323 บาท

เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบจริง ภาค ก.

เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบจริง ภาค ก.
เจาะประเด็นลึก แนวข้อสอบจริง ภาค ก.

ISBN : 9786165723466
โด: อาจารย์ศมนวรรณ สุขพันธ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : ProED. Education
อื่นๆ : 146 หน้า

Part  1.    บทที่ 1  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( คณิตศาสตร์)
แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( คณิตศาสตร์ )………………………………….…….……
เฉลยวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( คณิตศาสตร์) ………………………….…...……….………….

341 บาท
341 บาท

คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน

คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน
คัดเขียนอักษรจีนขั้นพื้นฐาน

ISBN : 8858757412605
โดย : นพพิชญ์ ประหวั่น
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 56 หน้า

68 บาท
68 บาท

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3
สรุปหลักคิด สังคมศึกษา ประถม 1-2-3

ISBN : 8858757414289
โดย : พิจิตรา ฐนิจวงศ์ศัย
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 445 หน้า

สรุปย่อ   และกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะวิชา  "สังคมศึกษา" สำหรับน้องๆ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1  ป.1 - 2 - 3) ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551

อ่านง่าย ได้แนวคิด   สามารถใช้สอบ  -  ตอบคำถามคุณครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

356 บาท
356 บาท

Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์

Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์
Phonics Word Book สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 108 หน้า

สมุดภาพคำศัพท์สำหรับหัดอ่านภาษาอังกฤษด้วยหลักโฟนิกส์จะช่วยสร้างพื้นฐานด้านการออกเสียงที่มีประสิทธิภาพให้แก่เด็กๆ สอนความสัมพันธ์ของเสียงกับตัวอักษรเพื่อกาอ่าน การเขียน การสะกดคำต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กสามารถเข้าใจการสะกดคำได้ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องท่องจำ สามารถออกเสียงได้ ส่งผลให้เด็กๆ มีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นสามารถนำไปพัฒนาต้นเองในด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต

176 บาท
176 บาท

เด็กเก่งฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ฝึกคัด A-Z และตัวเลข 1-20

เด็กเก่งฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ฝึกคัด A-Z และตัวเลข 1-20
เด็กเก่งฝึกอ่านคำศัพท์พื้นฐาน ฝึกคัด A-Z และตัวเลข 1-20

ISBN : 8858757415125
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 72 หน้า

เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ  ให้น้องๆ รู้จักตัวอักษร และคำศัพท์ A-Z  พร้อมนับจำนวน  1-20 และฝึกคัดลายมือ ผ่านภาพการ์ตูนสีสันสดใสช่วยเพิ่มการจดจำที่ดีให้กับเด็กๆ

ปูพื้นฐานทางภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเยาว์ ด้วยการเรียนรู้ตัวอักษร และคำศัพท์ A-Z พร้อมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ นับเลข 1-20 หัดพูด หัดอ่าน หัดคัดลายมือ ผ่านภาพการ์ตูนหลากสีสันช่วยเพิ่มความจำที่ดีให้กับน้องๆ

122 บาท
122 บาท

สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5

สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5
สรุปหลักพร้อมแบบฝึกทักษะ เก่งวิทยาศาสตร์ ประถม 5

ISBN : 8858757414609
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Knowledge Station
อื่นๆ : 200 หน้า

หนังสือเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนทั้งเนื้อหาและแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจซึ่งนักเรียนชั้น ป.5 ทุกคนควรรู้ แรงและพลังงาน การเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตและแหล่งน้ำ การสืบพันธุ์ของสัตว์ แหล่งน้ำในท้องถิ่น ฯลน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิทยาศาสตร์ได้อย่างถ่องแท้และสนุกไปกับแบบฝึกหลากหลายเพื่อต่อยอสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้นไป

203 บาท
203 บาท

เด็กเก่งหัดวาดและระบายสี ชุด สัตว์โลกน่ารัก

เด็กเก่งหัดวาดและระบายสี ชุด สัตว์โลกน่ารัก
เด็กเก่งหัดวาดและระบายสี ชุด สัตว์โลกน่ารัก

ISBN : 8858757415118
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  Sun Child Learning
อื่นๆ : 32 หน้า

ให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการวาดเขียน ตามรอยเส้นประ  สร้างกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง    อีกทั้งยังได้แต่งแต้มระบายสีเติมสีสัน   และปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษจากคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสัตว์นานาชนิด

80 บาท
80 บาท

เกมเสริมทักษะสุดหรรษา พัฒนาเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย

เกมเสริมทักษะสุดหรรษา พัฒนาเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย
เกมเสริมทักษะสุดหรรษา พัฒนาเชาวน์ปัญญา สำหรับเด็กปฐมวัย

ISBN : 8858757415187
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : G - Junior
อื่น ๆ : 64 หน้า

สนุก เพลิดเพลิน กับเกมเสริมทักษะที่จะช่วยปูพื้นฐานให้ลูกน้อยเป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบรู้จักคิดวิเคราะห์ และเปรียบเทียบอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน

152 บาท
152 บาท

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Thai Map สรุปเนื้อหาภาษาไทย สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303249
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 42 หน้า / สี่สีในเล่ม

72 บาท
72 บาท

เกมคณิตศาสตร์สุดหรรษา ฝึกนับจำนวน บวกเลข สำหรับเด็กปฐมวัย

เกมคณิตศาสตร์สุดหรรษา ฝึกนับจำนวน บวกเลข สำหรับเด็กปฐมวัย
เกมคณิตศาสตร์สุดหรรษา ฝึกนับจำนวน บวกเลข สำหรับเด็กปฐมวัย

โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ :  G-Junior
อื่นๆ : 64 หน้า

ตัวเลขอยู่รอบตัวเรา การสอนให้ลูกน้อยรู้จักการนับและการคำนวณจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าทักษะทางด้านอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เด็กๆ มีความละเอียดรอบคอบ คิดเป็นขั้นตอน เป็นเหตุเป็นผล ในเล่มนี้เราเริ่มด้วยการนับและการคำนวณเลขอย่างง่ายๆ เป็นการปูพื้นฐานสู่การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป

152 บาท
152 บาท

เกมจับคู่สุดสนุก ทดสอบไอคิวเด็กเก่ง 3+

เกมจับคู่สุดสนุก ทดสอบไอคิวเด็กเก่ง 3+
เกมจับคู่สุดสนุก ทดสอบไอคิวเด็กเก่ง 3+

ISBN : 8858757415200
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 64 หน้า

สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับเกมและกิจกรรมที่จะช่วยฝึกวัดเชาวน์ปัญญา  ฝึกการสังเกต และการแยกแยะ เพื่อเสริมไอคิวและพัฒนาทางการจดจำของเด็กปฐมวัย

152 บาท
152 บาท

สนุกเล่น วาดเส้นเป็นการ์ตูน ฉบับเริ่มต้นง่ายๆ Step By Step

สนุกเล่น วาดเส้นเป็นการ์ตูน ฉบับเริ่มต้นง่ายๆ Step By Step
สนุกเล่น วาดเส้นเป็นการ์ตูน ฉบับเริ่มต้นง่ายๆ Step By Step

ISBN : 9786164418899
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Play 2 Learn
อื่น ๆ : 108 หน้า

เรียนรู้การวาดภาพอย่างง่ายๆ เป็นขั้นตอน บริหารกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก-มัดใหญ่ บริหารกล้ามเนื้อตาเสริมสร้างสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ เด็กๆ สามารถวาดตามได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับทุกเพศและทุกช่วงวัย พ่อแม่ ผู้ปกครองสามารถใช้สอน หรือทำกิจกรรมร่วมไปกับเด็กๆ ในเล่มยังมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับในแต่ละภาพ นอกจากได้สนุกกับการวาด ยังได้ทักษะด้านภาษา และเรียนรู้สิ่งรอบตัวไปพร้อมๆ กัน

176 บาท
176 บาท

Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย
Social Studies Map สรุปเนื้อหาสังคม สั้นกระชับ อ่านเข้าใจง่าย

ISBN : 9786164303232
โดย : นายแพทย์ชาญชัย กิจประเสริฐ และ เอี่ยมศิริ กิจประเสริฐ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส (mis publishing)
อื่นๆ : 41 หน้า / สี่สีในเล่ม

72 บาท
72 บาท

คู่มือครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับ "เตรียมเด็กเข้าป.1"

คู่มือครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับ "เตรียมเด็กเข้าป.1"
คู่มือครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง สำหรับ "เตรียมเด็กเข้าป.1"

ISBN : 9786164418882
โดย : รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 141 หน้า

เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ
เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆ ก้าวผ่านช่วงชั้นปฐมวัย
เพื่อเตรียมเข้าประถม 1 ได้อย่างตรงใจ
และเป็นการต่อยอดทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

140 บาท
140 บาท

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา

ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา
ติวเข้ม! เตรียมเข้า ม.4 ชีววิทยา

ISBN : 9786164940369
โดย : ครูพี่อาเทอร์
สำนักพิมพ์ : Ganbatte
อื่นๆ : 265 หน้า

สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยาสำหรับเด็ก ม.ต้น เป็นได้ทั้งหนังสือเคียงในห้องเรียน และอ่านเพื่อเตรียมสอบสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อ่านสอบปลายภาค อ่านสอบเข้า ม.ปลาย และสอบ O-NET นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบแต่ละบทพร้อมเฉลย และในส่วนเนื้อหายังมีทริคต่างๆ ที่จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นและจดจำได้ดีขึ้น ท้ายเล่มมีแนวข้อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ และมหิดลวิทยานุสรณ์ 200 ข้อพร้อมเฉลย

278 บาท
278 บาท

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET และสอบเข้าเรียนต่อมัธยม

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET และสอบเข้าเรียนต่อมัธยม
ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ประถม 6 เตรียมพร้อมสอบ O-NET และสอบเข้าเรียนต่อมัธยม

ISBN : 9786164418929
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : ต้นกล้า
อื่นๆ : 176 หน้า

ภายในเล่มจะรวบรวมโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นข้อสอบโอเน็ตพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มเติมความกระจ่างและความเข้าใจให้แก่ผู้เตรียมสอบ สามารถใช้เป็นแนวในการเตรียมตัวสอบโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

167 บาท
167 บาท

เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับที่ 5

เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับที่ 5
เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับที่ 5

ISBN : 9786162852381
เรียงเรียง : กองบรรณษธิการภาษาจีน สำนักพิมพ์ทองเกษม
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม
อื่นๆ : 200หน้า

หนังสือเสริมทักษะภาษาจีนที่ต่อยอดมาจาก เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 1-4 ที่รวบรวมคำศัพท์สำหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ ที่ 5  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไว้ถึง 1,300 คำ สามารถนำไปใช้สอบได้ทันที พร้อมนำเสนอตัวอย่างประโยคของแต่ละคำ แต่ละความหมาย ให้เข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจภาษาจีนเพื่อใช้เป็นหนังสืออ่านเสริมทักษะภาษาจีนอีกด้วย

230 บาท
230 บาท
Syndicate content