Luckpim : ประกาศชี้แจง และ แก้ไขเรื่องปก Given เล่ม 6

Luckpim : ประกาศชี้แจง และ แก้ไขเรื่องปก Given เล่ม 6

ประกาศชี้แจง และ แก้ไขเรื่องปก given เล่ม 6

เรื่องสีพื้นปกของ given เล่ม 6 ไม่เข้มเท่ากับ volume อื่นๆ

ทางรักพิมพ์จึงจะแก้ไขโดยการพิมพ์ปกเล่มที่ 6 ใหม่ โดยจะปรับให้สีเข้มขึ้นเท่าๆกับ volume อื่นๆ ที่เคยพิมพ์ออกมา

โดยจะพิมพ์ปกใหม่และ "แถมไปกับ given เล่มที่ 7" โดยจะเป็นปกเล่มที่ 7 อยู่ด้านนอก ซอนปกเล่ม6 ที่แถมอยู่ด้านใน

ดังนั้นลูกค้าที่ซื้อเล่ม 7 ไปจะได้รับปกเล่ม 6 ใหม่ไปด้วย และ given เล่ม 7 มีแพลนว่าจะออก ช่วงปลายปีนี้เป็นอย่างเร็ว หรือ ช่วงปีหน้าเป็นอย่างช้า

ที่มา : https://www.facebook.com/Luckpim/photos/a.135729916470423/5454443184599043/