Worst (เวอร์ส) 32

Worst (เวอร์ส) 32
Worst (เวอร์ส) 32

ワースト
WORST
โดย : ฮิโรชิ ทาคาฮาชิ (Hiroshi Takahashi)
ลิขสิทธิ์ : Akitashoten

ถึงจะเป็นศัตรูก็เถอะ
มันก็เป็นศัตรูประเภทที่
ต้องให้ความนับถืออยู่ด้วย

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1011200216551