อีกา - นอกตำนาน กำเนิดโฮเซ็น the beginning of HOUSEN เล่ม 05

อีกา - นอกตำนาน กำเนิดโฮเซ็น the beginning of HOUSEN เล่ม 05
อีกา - นอกตำนาน กำเนิดโฮเซ็น the beginning of HOUSEN เล่ม 05

Crows Side Story - Housenka - The Beginning of HOUSEN -

Barcode : 6304004205
โดย : HIROSHI TAKAHASHI / SHUHEI SAITO
อื่นๆ : MK Comic

บุตตะกับเพื่อน
รู้ความแกร่งกล้าของรุ่นพี่ปี 3 ซูซูรัน...!!
และเขากำลัง รวบรวมโฮเซ็นให้เป็นหนึ่งเดียว
คิดการใหญ่ คือการรวบรวมโฮเซ็นให้เป็นหนึ่ง!!

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6304004205