The Shock เรื่องเล่าเขย่าขวัญ ตอน หญิงสาวบนทางรถไฟ

The Shock เรื่องเล่าเขย่าขวัญ ตอน หญิงสาวบนทางรถไฟ
The Shock เรื่องเล่าเขย่าขวัญ ตอน หญิงสาวบนทางรถไฟ

ISBN : 9786161817916
โดย : ป๋อง กพล ทองพลับ
ภาพ : สุรศักดิ์ ตรีนนท์ ,อนุรักษ์ ยาดี และวัฒนา ปัชชาบุตร
สำนักพิมพ์ : Amarin Comics
อื่นๆ : 76 หน้า / สี่สีในเล่ม

รวมเรื่องหลอนสั่นประสาท จาก รายการ The Shock

รวบรวมเรื่องเล่าสยองขวัญในรายการเดอะช็อกของพี่ป๋อง กพล ในรูปแบบการ์ตูนสี่สี แต่ละเล่มจะมีเรื่องผีหลากหลาย เช่น ผีในโรงแรม, ผีในวัด ทยอยออกเป็นชุด

  • The Shock เรื่องเล่าเขย่าขวัญ หญิงสาวบนทางรถไฟ
  • The Shock เรื่องเล่าเขย่าขวัญ บ้านผีอยู่
  • The Shock เรื่องเล่าเขย่าขวัญ จะสวยหรือจะศพ
ปกติ: 129 บาท
ขาย:116 บาท
116 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161817916