The SHOCK Comics มกราคม 2562

The SHOCK Comics มกราคม 2562
The SHOCK Comics มกราคม 2562

The SHOCK Comics มกราคม 2562

ISBN : 9786164575745
เรื่องโดย : การ์ตูนไทยสตูดิโอ
โดย : Cartoonthai Studio
ลิขสิทธิ์ : Siam Inter Comics

ชฎานางรำ อาถรรพ์ในห้องนาฏศิลป์
จากเรื่องเล่าหลอนศาสตร์ BY THE SHOCK

ขอต้อนรับสู่ The Shock Comics ที่ที่จะถ่ายทอดเรื่องเล่า
ในรายการ The Shock
สู่รูปแบบลายเส้นการ์ตูน ในฉบับนี้พบกับ
ยอดชฎา จากหลอนศาสตร์ E.P 18
แพร จากอีเมล The Shock Story โดยคุณเบ็ญ
อัวบั๊วะจอง เรื่องเล่าจากทีมงานโดย คงศักดิ์ บุนนท์
ลุงทอง ลุงคง จากเรื่องเล่าของคุณวุฒิ

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164575745