THE 10 PILLARS OF WEALTH สิบเสาหลักแห่งความร่ำรวย

THE 10 PILLARS OF WEALTH สิบเสาหลักแห่งความร่ำรวย
THE 10 PILLARS OF WEALTH สิบเสาหลักแห่งความร่ำรวย

โดย : อเล็กซ์ เบรกเกอร์
แปล : วุฒินันท์ ชุมภู
สำนักพิมพ์ : แอโรว์ คลาสสิกบุ๊ค (Arrow Classic Books)
อื่นๆ : 288 หน้า

หนังสือเล่มนี้อเล็กซ์ เบ็คเกอร์ผู้ก่อตั้งบริษัท Market Hero เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดที่ก่อตั้งโดย Alex Becker เชี่ยวชาญในการช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงลูกค้าและวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อเพิ่ม ROI ของการตลาด ได้อย่างมาก (ROI คืออัตราส่วนของกำไรสุทธิกับค่าใช้จ่าย) รวมทั้งยังให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจกับบทเรียนที่เศรษฐีหลายล้านได้เรียนรู้ผ่านการทดลองหลายปี และข้อผิดพลาด บอกขั้นตอนที่แน่นอนที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจมูลค่าหลายล้านเหรียญ และวิธีสร้างรายได้อย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นในสิ่งที่คุณต้องทำเท่านั้น

ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164342637