Tales Runner เล่ม 11 ภารกิจกู้ทำเนียบ

Tales Runner เล่ม 11 ภารกิจกู้ทำเนียบ
Tales Runner เล่ม 11 ภารกิจกู้ทำเนียบ

ISBN : 9786160420315
เรื่องและภาพ : Aristo
แปล : อารีวรรณ ธรรมธร
อื่นๆ : 160 หน้า / 14.5 x 19 x 0.8 ซม.

เกิดเรื่องใหญ่แล้ว! เชื้อไวรัสขี้เกียจระบาดที่ทำเนียบรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่างติดเชื้อโรคจนไม่อาจบริหาร
ประเทศและดูแลประชาชนได้ ภารกิจของเหล่าเทลส์รันเนอร์

ครั้งนี้จึงยุ่งยากกว่าทุกครั้ง ความมุ่งมั่นของพวกเขาจะเอาชนะ
ความชั่วร้ายของ ดร.แมดได้หรือไม่ ร่วมลุ้นไปกับเหตุการณ์วุ่นๆ
ในเทลส์เวิลด์ และรู้จักอาชีพต่างๆ ในทำเนียบรัฐบาลไปพร้อมกัน

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160420315