Tales Runner เล่ม 01 ป่วนโรงพยาบาล

Tales Runner เล่ม 01 ป่วนโรงพยาบาล
Tales Runner เล่ม 01 ป่วนโรงพยาบาล

ISBN : 9786160406852
เรื่องและภาพ : Aristo
แปล พิมพ์วรรณ หล้าวงษา
อื่นๆ : - หน้า

แย่แล้ว! จู่ ๆ  ไวรัสขี้เกียจ  ก็ระบาดทั้วเทลเวิลด์
ทำให้ทุกคนในเมืองพากันขี้เกียจ  ไม่อยากทำอะไร
เพื่อกอบกู้สถานการณ์เลวร้ายนี้ เหล่าเทลส์รันเนอร์
จึงถูกเรียกปฎิบัติภารกิจสำคัญต่างๆ
ในโรงพยาบาล และสร้างวัคชีนต้านไวรัสขี้เกียจให้ได้

ร่วมลุ้นไปกับเหตุการณ์วุ่นๆ ในเทลส์เวิลด์
และรู้จักอาชีพต่างๆ ในโรงพยาบาลไปกับเทลส์รันเนอร์

  • แพทย์ ผู้เสียสละเพื่อสังคม
  • นักกายภาพบำบัดผู้ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วย
  • นักเทคนิคการเพทย์ ผู้อยู่เบื่องหลังการรักษโรค
  • เจ้าหน้าที่เวซระเบียน ผู้บันทึกประวัติผู้ป่วย

  

ปกติ: 158 บาท
ขาย:142 บาท
142 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160406852