NieR : Automata ฉบับย่อ

NieR : Automata ฉบับย่อ
NieR : Automata ฉบับย่อ

ISBN : 9786168076323
ประพันธ์โดย : Eishima Yun (เอชิมะ จุน)
กำกับโดย : Yoko Taro (โยโก ทาโร่)
ลิขสิทธิ์ : SQUARE ENIX CO.,LTD.
อื่นๆ : Beyond Passion

จาก Pod042 ถึงแฟน NieR : Automata

เสนอแนะ : สิ่งที่พึงกระทำภายหลังอ่านนิยายฉบับนี้จบ

[ref & NieR : Automata ฉบับย่อ]

คำถาม : นิยายคืออะไร?

คำตอบ : คือ "หนังสือ" ที่คาดคะเนได้ว่ามีความสนุก

คาดคะเน : "ความสนุก" คือเหตุผลเบื้องหลังที่ทำให้มนุษย์สามารถอ่านต่อเนื่องได้

เสนอแนะ : ควรซื้อนิยายทั้ง 2 เล่ม ที่มีองค์ประกอบทั้ง 2 สิ่งพร้อมสรรพ

จาก Pod153 ถึง Pod042 : รับทราบ ภารกิจโฆษณาต่อเนื่องของพวกเราเป็นอันเสร็จสิ้น

 

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786168076354