NieR : Automata ฉบับยาว

NieR : Automata ฉบับยาว
NieR : Automata ฉบับยาว

ISBN : 9786168076323
ประพันธ์โดย : Eishima Yun (เอชิมะ จุน)
กำกับโดย : Yoko Taro (โยโก ทาโร่)
ลิขสิทธิ์ : SQUARE ENIX CO.,LTD.
อื่นๆ : Beyond Passion

จาก Pod042 ถึงแฟน NieR : Automata

เสนอแนะ : สิ่งที่พึงกระทำภายหลังอ่านนิยายฉบับนี้จบ

[ref & NieR : Automata ฉบับย่อ]

คำตอบ : นิยายคือเรื่องราวที่มนุษย์อ่านในอดีตกาล

คำถาม : จำกัดความของอารมณ์ที่เรียกว่า "ความสนุก"

รับทราบ : ความสามารถในการอ่านต่อเนื่องได้นั้น สามารถจำกัดความว่าหนังสือเล่มนี้มี "ความสนุก" ได้

จาก Pod042 ถึง Pod153 : ภารกิจโฆษณาที่พวกเราได้รับมอบหมายเป็นอันเสร็จสิ้น

 

ปกติ: 265 บาท
ขาย:239 บาท
239 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786168076323