My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 03 ชีวิตในหอ 24 ชั่วโมง (นิยาย)

My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 03 ชีวิตในหอ 24 ชั่วโมง (นิยาย)
My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 03 ชีวิตในหอ 24 ชั่วโมง (นิยาย)

My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 03 ชีวิตในหอ 24 ชั่วโมง (นิยาย)

ISBN : 9786164922723
โดย : Kohei Horikoshi, Anri Yoshi
แปล : วิสุทธ์ พิเชษฐ์วานิช
ลิขสิทธิ์ : Shueisha Inc.

กฎระเบียบ!!

'ไฮท์สอลายแอนซ์' ที่ต้องเข้าไปอยู่เพื่อกินนอน
ร่วมกับพวกมิโดริยะคุงเพื่อนๆ ปี 1-A
เพื่อกลายเป็นฮีโร่เหมือนพี่
แม้จะใช้ชีวิตในหอ แต่หัวหน้าห้องอย่างฉัน
ก็ต้องนำขบวนปกป้องกฎระเบียบ
นิยายเล่ม 3 ก็ "Plus Ultra!!

 

 

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164922723