My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 02 เบื้องหลังการเข้าค่ายกลางป่า (นิยาย)

My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 02
My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 02

My Hero Academia มายฮีโร่ อคาเดเมีย - สมุดปกขาวยูเอ เล่ม 02 เบื้องหลังการเข้าค่ายกลางป่า (นิยาย)

ISBN : 9786164573772
โดย : Kohei Horikoshi, Anri Yoshi
แปล : วิสุทธ์ พิเชษฐ์วานิช
ลิขสิทธิ์ : Shueisha Inc.

จงอ่านอย่างสมเหตุสมผล!

'เข้าค่ายกลางป่า' กิจกรรมประจำฤดูร้อน
ของโรงเรียนมัธยมปลายยูเอ เป้าหมายหลัก
คือพัฒนา 'อัตลักษณ์'แต่ระหว่างเข้าค่าย
การได้เห็น 'โฉมหน้าแท้จริง' ของพวกนาย
ที่ไม่ได้เห็นในชั่วโมงเรียนก็ถือว่ามีประโยชน์
เหมือนกัน แค่นี้ล่ะ ถึงจะเป็นฉบับนิยาย ก็จงลุย
อย่าง สมเหตุสมผล!"Plus Ultra!!

 

 

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164573772