LIFE SCIENCE ร่างกายดีระดับเซลล์

329 บาท
LIFE SCIENCE ร่างกายดีระดับเซลล์
LIFE SCIENCE ร่างกายดีระดับเซลล์
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161852542
ปกติ: 365 บาท
ขาย:329 บาท

ISBN : 9786161852542
โดย : ทะมทสึ โยชิโมริ (Yoshimori Tamotsu)
แปล : อนิษา เกมเผ่าพันธ์
สำนักพิมพ์ : Amarin Health
อื่นๆ : 320 หน้า

ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร "เซลล์" คือสิ่งแรกที่จะเสื่อมโทรมก่อน ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์จึงเป็นพื้นฐานที่ทำให้คุณเข้าใจหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับ "ร่างกาย" 

ในยุคนี้ที่วิทยาศาสตร์มีความก้าวล้ำ ว่ากันว่าเป็นยุคที่คนจะมีชีวิตถึง 100 ปี แต่ผู้คนกลับใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตไปกับการป่วยติดเตียงหรือโรคอัลไซเมอร์ แต่อย่างไรก็ตาม วิทยาศาสตร์ชีวภาพกำลังพัฒนาขึ้นทุกวันเพื่อให้คนมีสุขภาพดีไปจนตาย 

ในเล่มปูพื้นฐานผู้อ่านตั้งแต่เรื่องแนวคิดวิทยาศาสตร์ พื้นฐานเกี่ยวกับเซลล์ สาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บที่ผู้เขียนพูดไว้อย่างครอบคลุม ไปจนถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดในหนังสือเล่มนี้คือการอธิบายถึง "ออโตฟาจี" หรือหลักการกลืนกินตัวเองของเซลล์ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี 2016 โดยศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่น รวมทั้งให้ความรู้ใหม่ล่าสุดที่จะนำเสนอให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจง่าย

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง