Hey! ริคิ เล่ม 21

Hey! ริคิ เล่ม 21
Hey! ริคิ เล่ม 21

Hey! Rikisabutaitoru
Hey!リキ
Hey! Riki
ISBN : 9789749877128
Barcode : 8854654147725
โดย : KOUICHI NAGATA / HIROSHI TAKAHASHI
ลิขสิทธิ์ : SHONEN GAHOSHA CO., LTD.

ในที่สุดพวกริคิก็พบโจรลิงหรือบันโนะ ก่อนสถานการณ์จะสงบลงก็โดนเมียนมาร์ตัดหน้า ริคิเลยโกรธ ริคิระงับอารมณ์ไม่อยู่เลยซัดไปเต็มแรง... เรื่องราวภาคมัธยมต้นของริคิลูกพี่ใหญ่มาถึงไคลแมกซ์... เล่ม 21 ที่รวมเรื่องราวร้อนแรง "YO! ซาบุ" "HEY! ริคิ" ตอนพิเศษ!!

ปกติ: 50 บาท
ขาย:43 บาท
43 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654147725

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ