GOLDEN SPIRAL เล่ม 04

81 บาท
GOLDEN SPIRAL เล่ม 04
GOLDEN SPIRAL เล่ม 04
รหัสสินค้า / Barcode: 9786166052480
ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท

Золотая спираль
Golden Spiral

ISBN : 9786166052480
โดย : Tsubasa FUKUCHI
ลิขสิทธิ์ : SHOGAKUKAN.

การสอบเข้าหน่วยคุ้มกัน
น่าจะมาถึงรอบสุดท้ายอย่างแท้จริง ทว่า…!?

เพื่อจะได้สัมผัสกับเทวทูตอย่างปลอดภัย ในการเป็นผู้คุ้มกัน
พวกของกาโลจึงเข้ารับการทดสอบ และฝ่าฟันการสอบทั้งหมดได้ ทว่า
อ็อดกลับบอกให้ปราบเทวทูตยักษ์เป็นบททดสอบสุดท้ายที่แท้จริง…
ระหว่างการทดสอบ เกิดอุบัติเหตุขึ้น
อันตรายครั้งใหญ่มาเยือน…!! แล้วเรื่องราวก็เกิดพัฒนาการครั้งใหม่…!!

รายการที่เกี่ยวข้อง