Enjoy Japanese สนุกสนานภาษาญี่ปุ่น

Enjoy Japanese สนุกสนานภาษาญี่ปุ่น
Enjoy Japanese สนุกสนานภาษาญี่ปุ่น

ISBN : 9786164417939
โดย : วิลาศินี คู่ปัถพี
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 239 หน้า

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น อย่างสนุกสนาน พร้อมนำไปใช้สถานการณ์จริงอย่างมั่นใจ

Enjoy กับการฝึกสนทนาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่างๆ
โดยใช้คำ “คำ” ที่พบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันมาแต่งประโยค
หลากหลายบทสนทนาน่ารู้ ทั้งยาก ทั้งง่าย
ให้คุณได้ลองพูดและสนทนากับเจ้าของภาษาได้อย่างสนุกสนาน

ปกติ: 149 บาท
ขาย:134 บาท
134 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164417939