DRAWING พื้นฐานกับงานศิลปิน สำหรับเตรียมสอบเข้าสถาบันที่เปิดสอนทางศิลปะ

DRAWING พื้นฐานกับงานศิลปิน สำหรับเตรียมสอบเข้าสถาบันที่เปิดสอนทางศิลปะ

สำหรับเตรียมสอบเข้าสถาบันที่เปิดสอนทางด้านศิลปะ

ISBN / Barcode : 9789748354415
โดย :  อัครชา อัครบุตร
ผลงานวาดเส้นของศิลปินนักเดินทาง : อาจารย์สมบูรณ์ พวงดอกไม้

รหัสสินค้า : 9789748354415
จำนวน : 172 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 212 x 292 x 10 มม.
น้ำหนัก : 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์, สนพ. 
 
นำเสนอพื้นฐานการ Drawing ภาพ Portrait ภาพ Figure พร้อมผลงานศิลปินที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในหลายประเทศ ผลงานวาดเส้นของศิลปินนักเดินทาง อาจารย์สมบูรณ์ พวงดอกไม้ ซึ่งจะช่วยเติมแต่งไอเดียดีๆ ให้กับหลายคนได้เป็นอย่างดี
 
สารบัญ
- การวาดภาพ (Drawing) และหลักการวาดภาพเบื้องต้น
- ลำดับขั้นตอนในการวาดภาพ (Drawing)
- ลักษณะของน้ำหนักแสงเงา
- ภาพแสดงขั้นตอนวิธีการร่างภาพรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ
- การเขียนภาพ หุ่นนิ่งพื้นฐาน
- การเขียนภาพ หุ่นนิ่ง (Still Life)
- การเขียนภาพ คนเหมือน (Portrait) และหุ่นปูน
- การเขียนภาพ คนเต็มตัว (Figure)
- การเขียนภาพ ทิวทัศน์
- รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาทางด้านศิลปะ
ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789748354415