Coloured Vegetables Good For You กินอาหาร 3 สี "พฤกษเคมี" ไม่ป่วย เพิ่มสวย

Coloured Vegetables Good For You กินอาหาร 3 สี "พฤกษเคมี" ไม่ป่วย เพิ่มสวย
Coloured Vegetables Good For You กินอาหาร 3 สี "พฤกษเคมี" ไม่ป่วย เพิ่มสวย

ISBN : 9786162921186
โดย : พิมพ์มาดา
สำนักพิมพ์ : GoodLife Publishing
อื่นๆ : 144 หน้า

รู้ไหมว่า พืชผักผลไม้ที่มีสีสันคือพืชผักที่มีสารที่เรียกว่า "พฤกษเคมี" อันมีประโยชนืต่อสุขภาพในแง่ทั้งการบำรุงและป้องกัน บำรุงคือ "บำรุงร่างกาย" ป้องกันคือ "ป้องกันโรคร้าย" หากคุณเป็นคนรักสุขภาพแล้วไฉนจะไม่ลองกินดูบ้างล่ะ?

ปกติ: 145 บาท
ขาย:131 บาท
131 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162921186