Ace of Diamond เล่ม 25 - 26

Ace of Diamond เล่ม 25 - 26
Ace of Diamond เล่ม 25 - 26Ace of Diamond เล่ม 25 - 26

ダイヤのエース
ダイヤのA
钻石王牌
Ace of Diamond
Ace of the Diamond
Daiya no Ace
Diamond no Ace
Daiya no A 
Ace of Diamond

ISBN : 9786163698605
โดย : Yuji Terajima
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd., Tokyo

การซ้อมแข่งกับโรงเรียนมือฉกาจ ยาคุชิ จุดทดสอบคุณค่าแท้จริงของเซโดยุคใหม่ ฟุรุยะ ผู้ได้รับฝากฝังให้เป็นพิชเชอร์ตั้งแต่ทุ่มเทสุดกำลังโดยมีเป้าหมายว่า "จะกลายเป็นเอช" สัตว์ประหลาดผู้เร่าร้อนอย่างเงียบงันแสดงความมุ่งมั่นอันแรงกล้า และพัฒนาการชวนตกตะลึงให้เห็น!! สิ่งจำเป็นเพื่อขึ้นเป็นเอชของเซโดคือฝีมือที่เหนือกว่าคู่แข่ง-----!! และแล้ว ซาวามูระก็ก้าวขึ้นสู่เนินขว้างพร้อมแรงกดดันมหาศาล!!

ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163698605