Ace of Diamond เล่ม 05 - 06

Ace of Diamond เล่ม 05 - 06
Ace of Diamond เล่ม 05 - 06Ace of Diamond เล่ม 05 - 06

ダイヤのエース
ダイヤのA
钻石王牌
Ace of Diamond
Ace of the Diamond
Daiya no Ace
Diamond no Ace
Daiya no A 
Ace of Diamond

ISBN : 9786163693440
โดย : Yuji Terajima
ลิขสิทธิ์ : Kodansha Ltd., Tokyo

การซ้อมแข่งครั้งสุดท้ายที่เดิมพันด้วยตำแหน่งว่างเหลือไว้ให้ขึ้นไปยังทีมหนึ่ง 2 ที่สุดท้าย คือการแข่งกับโคคุชิคัง!! ด้วยการลงแข่งของคริส ทำให้ซาวามูระก้าวหน้าขึ้นอีกในฐานะพิชเชอร์ และกระแสเกมการแข่งขันเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายเซโดทันที!!  แต่ว่า ด้วยแผนการของไซเซ็น ชายตรงม้านั่งของทีมคู่แข่งผู้รู้จักคริสเป็นอย่างดี กลับไล่ต้อนการจับคู่แบต-เทอรี่ ระหว่างซาวามูระและคริสให้ตกอยู่ในภาวะลำบาก...!?

ปกติ: 75 บาท
ขาย:68 บาท
68 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163693440