50 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน

254 บาท
50 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน
50 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162852541
ปกติ: 299 บาท
ขาย:254 บาท

ISBN : 9786162852541
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์ : ทองเกษม
อื่นๆ : 116 หน้า

หนังสือ “50 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีน” จะพาทุกคนไปรู้จักกับบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการในการสร้างอารยธรรมจีนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคโบราณช่วงก่อนปีคริสต์ศักราช ไปจนถึงยุคราชวงศ์และจักรวรรดิที่สิ้นสุดลงในสมัยราชวงศ์ชิง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ หมวดจักรพรรดิ : ผู้ปกครองที่สำคัญในประวัติศาสตร์จีน อาทิ จิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิถังไท่จง พระนางบูเช็กเทียน จักรพรรดิคังซี เป็นต้น หมวดวัฒนธรรม : นักเขียน นักกวี นักประวัติศาสตร์ ฯลฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมจีน อาทิ ขงจื่อ ซือหม่าเชียน หลี่ไป๋ หลัวกว้านจง ตู้คัง ฮวามู่หลาน เป็นต้น หมวดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ : นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ฯลฯ ผู้มีบทบาทในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ของจีน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาการมากมายที่เราเห็นในปัจจุบัน อาทิ  ไช่หลุน เปี่ยนเชวี่ย จางเหิง หลู่ปัน เป็นต้น และหมวดการทหาร : นักยุทธศาสตร์ กุนซือ แม่ทัพ ฯลฯ ผู้มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งและพัฒนากองทัพจีนให้มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกร อาทิ ซุนอู่ จูกัดเหลียง กวนอู เจิ้งเหอ เป็นต้น