100 วิธีคิด เปลี่ยนเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบกการให้เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จสูงและกำหนดชีวิตที่ต้องการได้

100 วิธีคิด เปลี่ยนเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบกการให้เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จสูงและกำหนดชีวิตที่ต้องการได้
100 วิธีคิด เปลี่ยนเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบกการให้เป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จสูงและกำหนดชีวิตที่ต้องการได้

The Entrepreneur Mind - 100 Essential Beliefs, Characteristics, and Habits of Elite Entrepreneurs.

โดย :  Kevin D. Johnson
แปลโดย : สุดาวรรณ อริยะทรัพย์
บรรณาธิการโดย : สมชัย เบญจมิตร
สำนักพิมพ์ : BeeMedia
อื่นๆ : 272 หน้า

"มีหลายคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็มีหลายคนที่ล้มเหลว ความแตกต่างนั้นไม่ใช่ขยันเพียงอย่างเดียว ปู้ที่ประสบความสำเร็จได้ต้องมีกลยุทธ์ วิธีการและที่สำคัญที่สุดคือ 'วิธีคิดที่ดีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล..."

ปกติ: 245 บาท
ขาย:221 บาท
221 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164440203