100 ความรู้คู่สวน 2 จัดและดูแลสวนด้วยตนเอง

100 ความรู้คู่สวน 2 จัดและดูแลสวนด้วยตนเอง
100 ความรู้คู่สวน 2 จัดและดูแลสวนด้วยตนเอง

ISBN : 9786161840075
เรียบเรียง : ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์
ที่ปรึกษา : ขวัญชัย จิตสำรวย
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ : 188 หน้า

เป็นคู่มือสำหรับผู้สนใจด้านจัดสวน ตั้งแต่การออกแบบ จัดและดูแลสวนด้วยตนเอง  การวางแผนงานในการจัดสวนอย่างเป็นขั้นตอนไม่ซ้ำซ้อน โดยเนื้อหาจัดแบ่งเป็นหัวข้อที่ชัดเจน เข้าใจง่าย

ความรู้เรื่องการจัดสวนเพิ่มเติมจาก 100 ความรู้คู่สวนเล่มแรก ตั้งแต่เตรียมดิน ใส่ปุ๋ย และปัจจัยที่จำเป็นต่อการเติบโตของพรรณไม้ เรื่องระยะของสิ่งก่อสร้างในสวน การออกแบบ เช่น อยากจัดสวนให้เก่งควรทำอย่างไร / แนวทางจัดต้นไม้ให้สวนสวย / ระยะของสิ่งก่อสร้างในสวน / ออกแบบอย่างไรให้ดูแลง่าย / คำนวณวัสดุปลูกในสวน / อยากรีโนเวทสวนเริ่มต้นอย่างไร / ทำอย่างไรให้ไม้ใหญ่ออกดอกดก / น้ำท่วมสวนแก้ปัญหาให้ตรงจุด / ป้องกันศตรูพืชแบบไม่ใช้เคมี / สวนแนวชายคาจัดอย่างไรดี ฯลฯ นำเสนอในรูปแบบของการตอบคำถามที่ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย

ปกติ: 269 บาท
ขาย:242 บาท
242 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161840075